»  mapa stránek   »  kontakty


Pronájem skladových a průmyslových objektů

 


 

Frýdek-Místek

9 areálů, skladové prostory, administr. budovy, dílny a další, jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích.

 

Raškovice

1 areál bývalé tkalcovny, využití pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích.
 

Hanušovice

1 areál bývalé přádelny lnu, využití pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích.
 

Frýdlant v Čechách

1 Areál bývalé tiskárny textilu, využití pro výrobní účely, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích.
 

Staré Město
u Uh. Hradiště

Využití pro výrobní účely, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích.
 


Filtrování položek


Pronájem skladových a průmyslových objektů


Při najetí myší na město v mapě ČR se zobrazí podrobnosti o městě.
Při kliknutí na vybrané město se zobrazí mapa města seznamem areálů a popisem.
Pod mapou najedete tabulku jednotlivých měst a areálů.

1 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek


Ve městě se nachází celkem 9 průmyslových areálů, které je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích, případně k parkování vozidel a stavebních strojů. V jednotlivých objektech je možno umístit administrativu a zázemí pro zaměstnance.
2 Frýdlant v Čechách

Frýdlant v Čechách


Na katastru obce je umístěn areál bývalé tiskárny textilu. Výměra celého areálu je 100.138 m2 , výměra staveb a budov je 24.284 m2. Areál je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích, případně k parkování vozidel a stavebních strojů

Frýdlant v Čechách


3 Hanušovice

Hanušovice


Na katastru obce je umístěn areál bývalé přádelny lnu. V areálu je provozována MVE Výměra celého areálu je 89.903 m2 , výměra staveb a budov je 12.775 m2. Areál je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích případně k parkování vozidel a stavebních strojů.

Hanušovice


4 Raškovice

Raškovice


Na katastru obce, v průmyslové zóně, je umístěn areál bývalé tkalcovny. Výměra celého areálu je 26 468 m2 , výměra staveb a budov je 8.428 m2. Areál je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích, případně k parkování vozidel a stavebních strojů

Raškovice


5 Staré Město u Uherského Hradiště

Staré Město u Uherského Hradiště


Na katastru obce, v průmyslové zóně, je umístěn areál bývalé přádelny. Výměra celého areálu je 131.205 m2 , výměra staveb a budov je 31.313 m2. Areál je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích, včetně zastřené venkovní plochy o výměře 3.600 m2.

Staré Město u Uherského HradištěFrýdek-Místek

Ve městě se nachází celkem 9 průmyslových areálů, které je možno využít pro výrobní účely, drobné podnikání, skladování zboží jak v krytých halách, tak na volných prostranstvích, případně k parkování vozidel a stavebních strojů. V jednotlivých objektech je možno umístit administrativu a zázemí pro zaměstnance.


showinfo

zpět nahoru domů tisk
 

Aktuálně


5.1.2017 SLEZAN HOLDING a.s.
Oznámení o fúzi společností TEXTIL INVEST GROUP a.s. a SLEZAN Frýdek-Místek a.s. - tisková zpráva

27.7.2016
Město Frýdek – Místek poskytlo společnosti Slezan dotace na opravu fasád
- tisková zpráva

15.7.2016

Budovy v areálu společnosti Slezan na Frýdlantské ulici budou s přispěním Statutárního města Frýdek-Místek dějištěm cvičení složek Integrovaného záchranného systému - tisková zpráva

24.6.2016
Společnost Slezan spolupracovala při realizaci projektu "Sociální automobil" Dacia Dokker učený pro Dětský domov ve Frýdku-Místku - fofo, poděkování

26.1.2016
Společnost Slezan podepsala s městem Frýdek-Místek memorandum o spolupráci.
Dohoda z ledna 2016 umožní oživit nefunkční průmyslové areály a ochránit prvky průmyslového dědictví - informace na stránkách města.


23.11.2015
Vyjádření společnosti Slezan k výstavě fotografií Made in F-M Lukáše Horkého - tisková zpráva

22.4.2015
Podpořili jsme show na podporu zdravého životního stylu Proměna -
tisková zpráva

11.2.2015
Reagujeme na vyjádření politických stran k faunaparku ve Zpravodaji Rady Frýdku-Místku z 2.2.2015. Projekt faunaparku je v začátcích a bude součástí revitalizace celého území bývalého ředitelství společnosti. - tisková zpráva

10.12.2014
Slezan zahájil jednání o faunaparku
Dohoda dává prostor přípravám potřebným pro další zvelebení areálu. - tisková zpráva

16.10.2014
Z mezinárodního architektonického workshopu vzešly zajímavé návrhy.
Spolupráce s VŠB má pokračovat i nadále. Má vzniknout studie přeměny území bývalého generálního ředitelství na volnočasovou zónu a faunapark. - tisková zpráva

12.9.2014
Ochrana budov bude finalizována po volbách
Město a vlastníci budov se neshodli s NPÚ na rozsahu a podobě ochrany. Pracovní skupina nicméně odvedla velký kus práce. NPÚ připraví konkrétní požadavky ochrany budov, a poté bude projednán další postup. Vlastníci věří, že dosud vytvořené koncepce nevyjdou nazmar a naleznou u vedení města po volbách podporu. - tisková zpráva

28.8.2014
Užší rozsah památkové zóny umožní rozvoj území
Město a vlastníci se v rámci pracovní skupiny shodli na budovách určených ke smluvní ochraně a připraví k ní detailní podmínky. Nad rámec toho chtějí vyhlásit památkovou zónu v užším rozsahu, aby byly budovy chráněny také podle památkového zákona. NPÚ požaduje i nadále ochranu v širším rozsahu. Na dalším setkání bude pracovní skupina hledat kompromis. - tisková zpráva

7.8.2014
Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 4953/2008-B214 ze dne 4. července 2014 zrušen,
přičemž toto usnesení nabylo právní moci dne 22. července 2014.
Po ukončení konkursu byla udělena prokura panu Jiřímu Karáskovi, na jejímž základě je oprávněn zastupovat společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a podepisovat její právní jednání jako prokurista. Tato prokura zahrnuje všechna jednání, k nimž dochází při provozu společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.. - usnesení

5.8.2014
Pracovní skupina vytvoří návrh pro zastupitelstvo.
Na prohlídce budov se zástupci města s vlastníky shodli, že navrhovaná památková zóna je vzhledem k mnoha nehodnotným budovám na jejím území nevhodná. Mohla by také nepříznivě ovlivnit budoucí využití staveb včetně nových pracovních míst. Pracovní skupina na základě těchto zjištění připraví návrh pro schválení zastupitelstvem. - tisková zpráva

21.7.2014
Pracovní skupina vyrazí do terénu.
Koncem července proběhne prohlídka konkrétních budov, na níž zástupci města, Národního památkového ústavu a společností Slezan Frýdek-Místek a Textil Invest Group detailně proberou, jaké části a prvky by měly být chráněny. Primátor vyjádřil o navrhované řešení zájem. - tisková zpráva


10.7.2014
Existují vhodnější nástroje než plošná ochrana.
Společnosti Slezan Frýdek-Místek a Textil Invest Group navrhují vlastní úpravu ochrany konkrétních hodnotných budov s textilní minulostí, která nezatíží vlastníky a zajistí zachování cenných fasád. - tisková zpráva

26.6.2014
Společnost Slezan F-M, a.s. zveřejňuje
konkrétní zaznačení budov, na jejichž demolici je vydáno pravomocné demoliční rozhodnutí a v budoucnu se plánuje jejich demolice z důvodu nemožnosti jejich využití pro další užívání.
F-M ul.Beskydská, F-M ul.Hálková, F-M ul.Na Příkopě, Raškovice.

3.6.2014
K památkové zóně bude vytvořena pracovní skupina s účastí vlastníků
. Primátor zároveň požádá Ministerstvo kultury o pozastavení vydání rozhodnutí do doby, než pracovní skupina vytvoří závěry o konkrétní podobě ochrany. - tisková zpráva

23.5.2014
Slezan se zúčastní setkání vlastníků nemovitostí v zamýšlené památkové zóně - tisková zpráva.

23.5.2014
Památková zóna ve Frýdku-Místku
Dokument, který městu připravil Národní památkový ústav Ostrava. Tento návrh byl připraven bez účasti a připomínek vlastníků dotčených nemovitostí, nezávislých odborníků a občanů města Frýdek-Místek. Dokument umístila neznámá osoba na facebookové stránce hnutí Naše město F-M. Krátce poté byl ze stránky stažen. Dokument

20.5.2014
Setkání představitelů společnosti Slezan se zástupci občanských iniciativ - tisková zpráva

16.5.2014
Zveřejnění dalších dokumentů
Zveřejňujeme vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského krajeMagistrátu města Frýdku-Místku k návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. Dále zveřejňujeme pozvánky ze dne 17.4.201422.4.2014  k jednání o demolovaném objektu, zaslané panu Mgr. Michalu Pobuckému, DiS., Primátoru statutárního města Frýdek-Místek.

30.4.2014
Informujeme,
že jsme dne 4.3.2014 požádali příslušný úřad o povolení odstranění stavby, tj. bagatelních staveb a staveb technicky vyžilých v areálu na ul.Hálková, Frýdek-Místek, které nikdy nebyly předmětem návrhu na prohlášení za kulturní památku – viz přiložená mapka

18.4.2014
Vyjádření insolvenčního správce k demolici budovy bývalé přádelny

15.4.2014

Zveřejnění dalších dokumentů
Zveřejňujeme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 55069/2012 OPP ze dne 29.8.2012, kterým neprohlašuje bývalou přádelnu bavlny na ul. Nádražní 1085 za kulturní památku, dokument Osvědčení skutkového stavu bývalé přádelny bavlny a její Statický posudek.

9.4.2014
Nové informace k demolici budovy na ul. Nádražní 1085, ve Frýdku-Místku
Zveřejňujeme vyrozumění Ministerstva kultury o zahájení správního řízení o prohlášení objektu za kulturní památku a Vyjádření vlastníka, společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. k bezodkladnému zastavení tohoto řízení.

27.2.2014
Informace k demolici budovy na ul. Nádražní 1085, ve Frýdku-Místku
Vzhledem k havarijnímu stavu této budovy bylo vydáno odborem územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku rozhodnutí k povolení odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 1.1.2014. V přiložených dokumentech naleznete informace k demolici vydané naší společnostírozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku.

29.11.2013
Oznámení o prohlášení nepředložených akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. za neplatné
Představenstvo společnosti oznamuje všem někdejším akcionářům společnosti a současně zveřejňuje, že akcie, které nebyly dle ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku předloženy jejich dosavadními vlastníky společnosti, a to v řádné ani v uvedené dodatečné lhůtě, byly dle ust. § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné, a to usnesením představenstva společnosti ze dne 28. listopadu 2013.
Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".


8.11.2013
Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě
Představenstvo společnosti na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady vyzývá všechny někdejší vlastníky akcií společnosti k předložení všech dosud nepředložených akcií emitovaných společností v dodatečné lhůtě, která byla stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v délce 14 dnů, počínající zveřejněním tohoto oznámení.
Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".


29.8.2013
Oznámení o usnesení valné hromady společnosti o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. na hlavního akcionáře.
Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".

17.10. 2012
Vítejte na novém webu!
Připravili jsme pro vás nabídku skladových, kancelářských i dalších prostor k pronájmu.
Kliknutím na mapu se dostanete na požadovanou lokalitu a objekty.